Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
demented
demented
4030 d810 500
Reposted fromXavax Xavax viafemininity femininity
demented
7387 8027 500
Reposted fromsmogo smogo viafemininity femininity
demented
Najgorszy jest moment,w którym czekasz na coś i tak boleśnie nic się nie dzieje.
I prawdopodobnie nic się nie wydarzy.
A mimo to Ty nie potrafisz przestać czekać..
demented
Reposted fromTins Tins viafemininity femininity
demented
8378 1849
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viafemininity femininity
demented
4162 7167
Reposted fromclarice clarice viafemininity femininity
demented
To, co się robi w łóżku, nigdy nie jest niemoralne, jeśli przyczynia się do utrwalenia miłości.
— Marquez
Reposted fromgalimatias galimatias
demented
jeśli zapytam, to zgodzisz się w ciemno?
Reposted fromironicznemarzenia ironicznemarzenia
demented
i just woke up this morning and thought 'oh, why wouldn't it be a horrible day? let's make it like this' and so it is. fucking horrible.
— ou:<
Reposted fromfuckyoulittle fuckyoulittle viaunknown6 unknown6
demented
Na przyszłość jak nie będziesz miał co robić w nocy, to proszę Cię nie wpierdalaj mi się w sny, tylko zajmij się czymś pożytecznym. Nie wiem, śmieci wynieś.
Reposted fromkarmel karmel viaunknown6 unknown6
demented
bywa, że diablice dają się pogłaskać.
Reposted fromfairlady fairlady viaunknown6 unknown6
demented
Gwałtownie potrzebowała wódki. Albo paru wódek. Albo pięknego, silnego, milczącego mężczyzny, z którym kochałaby się do utraty przytomności
— znalenione
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaunknown6 unknown6
demented
Zapomnieliśmy łez, nauczyliśmy się przekleństw
— "Anioł zstąpił do Babilonu", Friedrich Durrenmatt
Reposted fromvictorian victorian viaunknown6 unknown6
demented
demented
Reposted fromhh hh viaboskapersi boskapersi
demented

wódka nie rozwiąże Twoich problemów.

- ale sok też nie.
— marttit
Reposted frommadinsane madinsane viaboskapersi boskapersi
demented
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromshineon shineon viaboskapersi boskapersi
demented
Reposted fromled led viamrymrumru mrymrumru
demented
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl